Jobba mindre, få mer gjort!

Jobba mindre, få mer gjort!

Om bloggen

Välkommen till jakten på den perfekta arbetsdagen. Hur ser den ut för dig och för ditt företag? Få tips och idéer om hur du stressar mindre och får mer gjort. Här har jag sparat mina bästa inlägg sedan 2010. Hoppas att du hittar något som just du behöver.

Den framtida mobila arbetsplatsen

Organisations förändringSkapad av Eva Jansén 03 apr, 2018 15:30:43

I ett av juniinläggen skrev jag om den mobila arbetsplatsen och hur vi kommer att anamma den. I detta inlägg och nästa kommer jag att fokusera på nomaderna dvs. de som inte har något behov av en stationär arbetsplats utan kan tänka sig att jobba på tillfälliga arbetsplatser på ett kontor eller ett café. Han eller hon är också nöjd med att kunna ladda ner det man behöver via internet. I och med nomadernas intåg kommer mycket att förändras i det traditionella sättet att jobba. Jag har valt att i dagens inlägg vinkla det utifrån individens perspektiv. Nästa inlägg vinklar det från organisationens synvinkel. Fundera över följande saker:

· Arbetsplats och verktyg: Många av oss som har en stationär arbetsplats är vana vid att vi har tillgång till ett skrivbord och stol som är anpassat för ”skrivbordsarbete”. Men när vi börjar jobba utanför kontoret är detta inte någon självklarhet. Många av oss har en tillfällig kontorsplats hemma, t ex köksbordet, andra sitter på ett kafé eller på tåget. Oavsett var vi jobbar externt är platsen sällan ergonomiskt utformad. Bordet kan vara för lågt eller för litet så att du inte får plats med ditt material. Stolen gjord för att luta sig tillbaka och ljuset för dämpat. Fällorna är många för att du snabbt ska få ont både i nacke, rygg eller anstränger ögon i onödan. Fundera därför var du kommer att jobba mest externt och försök hitta så bra arbetsplatser som möjligt.

· Arbetstid: Oavsett om du är mest produktiv på morgonen eller kvällen, behöver du fundera på hur många timmar du lägger ner på ditt jobb. Många undersökningar visar att personer som har möjlighet att själv styra sin arbetstid tenderar till att jobba betydligt fler timmar än det de är anställda för. Med de mobila verktygen betyder det dessutom att du är teoretiskt nåbar 24 timmar om dygnet. Försök att hitta fasta tider att jobba på och se till att du bokar in tid för återhämtning och privatliv. Då blir du mer produktiv både på kort- och långsikt.

· Arbetsuppgifter: Att vara nomad kräver mycket egen disciplin för att hålla fokus på arbetet och se till att du utför saker i tid och med bra kvalité. Oavsett om du jobbar hemifrån eller på ett kafé är det lätt att bli distraherad av andra personer eller andra ”viktigare” saker. I hemmet kan du t ex få en intressant tidning med dagens post. På kaféet kan det dyka en god vän upp och börjar prata gamla minnen.

· Arbetsgemenskap:Att vara på resande fot eller jobba hemifrån, är att själv ta beslut i många frågor istället för att bolla ett ärende med sin kollega, att hoppa över fikarasten för att det inte finns någon att fika med, att få höra viktig intern information av någon extern istället för att veta vad som är på gång internt. Se till att du har möjlighet att komma in på kontoret då och då och ha kontakt med dina kollegor kontinuerligt via telefon, chat, mejl eller interna portaler.Den mobila arbetsplatsen

Organisations förändringSkapad av Eva Jansén 03 apr, 2018 15:23:36

Härom veckan hade jag förmånen att delta på Camp Digital Mobility i Malmö. Där ett antal experter inom området pratade om hur framtidens arbetsplats kommer att se ut och de nya tekniska förutsättningarna. En av de intressanta sakerna som togs upp var hur vi människor kommer att anpassa oss till de nya förutsättningarna. Vi delades in i fyra grupper beroende på hur mycket vi anammade framtidens arbetsplats: Bosättare, packåsnor, utforskare och nomader. Bosättarna är de som föredrar att ha allt de behöver i arbetsväg, lokalt på datorn eller vid den stationära arbetsplatsen. En packåsna vill helst ha allt han/hon jobbar med lokalt på datorn, men behöver inte sin egen ”personliga” arbetsplats. Utforskarna är de som vill ha en stationär ”personlig ”arbetsplats att gå till, men kan tänka sig att hämta det de behöver i informationsväg via internet. Nomaden är den raka motsatsen till Bosättaren, dvs. har inget behov av en stationär arbetsplats utan kan tänka sig att jobba på tillfälliga arbetsplatser på ett kontor eller ett café. Han eller hon har heller inget behov av att ha allt de jobbar med lokalt på sin dator utan är nöjd med att kunna ladda ner det man behöver via internet. Om man nu får tro experterna så kommer allt fler att bli nomader. Vad skulle det innebära för dig? Vilka krav ställer det?
Ledarskap on Demand

Organisations förändringSkapad av Eva Jansén 13 aug, 2012 09:05:20

Hur ska en framtida chef vara? Forskare vid Lunds Universitet har kommit fram till att människor i kreativa miljöer oftast klarar sig utan chefer i sitt dagliga arbete och endast har behov av att få stödinsatser. Personerna föredrog att själva kontakta chefen när de behövde hjälp, än att chefen skulle söka upp dem. Forskarna har upptäckt att det var några specifika situationer som de kreativa medarbetarna behövde stöd:

1. Ta upp saker de inte kunde lösa själva.

2. Få en "second opinion".

3. Hjälp att prioritera vid resurskonflikter och tidsslukande uppgifter.

4. Risk och kvalitetsbedömning.

5. Tolka företagets affärsstrategier till sin egen arbetssituation.

Kontentan är alltså att framtidens chefer ska våga ta ett steg tillbaka och låta medarbetarna jobba självständigt. För i det vardagliga arbetet klarar de sig bra utan styrning.

(Källa: Ingenjörsamfundet)

Lösning på "Geografiska klurigheter":

Land 1 Ir land

Land 2 Span i en

Land 3 Holl and

Stad 1 Bang kok

Stad 2 Hav Anna

Stad 3 Buk arest

Olösta konflikter är dyra

Organisations förändringSkapad av Eva Jansén 06 jan, 2010 17:20:47

Hur hanterar man konflikter? Påverkar olösta konflikter lönsamheten? Undersökningar visar att 20 % av lönsamheten kan förklaras av hur bra chefen kan hantera konflikter. Varför vittnar då så många om att många konflikter i arbetslivet förblir olösta?

John P. Kotter, professor på Harvard, har gjort en intressant iakttagelse. Dagens ledare är väldigt välutbildade när det gäller de rent administrativa delarna. De är duktiga på försäljningssiffror, balans och resultaträkning, rapportering av olika slag och en mängs andra administrativa uppgifter. Men de är inte utbildade i hur man hanterar medarbetare och framförallt inte interna konflikter. Betyder det att många inte vet hur de skall lösa en konflikt? Att de helt enkelt är rädda för att ge sig in i den då det inte vet om de klarar av att lösa den.

Så vad krävs för att man skall lösa en konflikt? Du behöver inte vara någon superledare för att klara av det. Börja med att göra skillnad på sak och person. Bara för att Anders har en annan uppfattning om arbetsrutiner än du betyder det inte att han är en sämre person. Hans konstanta klagande på arbetssituationen är helt enkelt ett försök att hitta lösningar på ineffektiva uppgifter. Fokusera på vad han säger, inte hur han säger det och plocka fram guldkornen. Vad kan du använda för att effektivisera avdelningen?

Försök att ta itu med problemet innan det blir en intern konflikt. Ju längre man väntar desto mer känslor blir involverade och desto mer svårlöst blir situationen. Det är lättare att lösa en tvist om städning i lunchrummet, än att skapa en bra relation mellan två medarbetare som slutat prata med varandra.

Erkänn dina egna begränsningar. Ta hjälp av andra inom organisationen för att lösa konflikten eller sakfrågan. Genom att se hur andra agerar i situationen kan du lära dig hur du skall agera nästa gång.

Det finns en mängd andra saker man kan göra men det viktigaste är att man tar konflikten på allvar och försöker göra något åt situationen.

Källa: Mårten Westerberg, Netservey Bolinder, John P Kotter, ”Leading Change” och Annareet Gillblad, Mindfield

Spel för gallerierna?

Organisations förändringSkapad av Eva Jansén 08 sep, 2009 18:16:23

Varför genomför man en organisationsförändring? För att effektivisera företaget? För att minska kostnader? För att möta marknadens behov? Eller för att möta aktieägarnas krav?

På en av mina arbetsplatser, sedan slutet av 80-talet, så börsintroducerades företaget. Det innebar att det ställdes en hel del nya krav på företaget och dess ledning. Vi ute i organisationen märkte inte så mycket av de nya kraven. Det vi noterade var att ett febrilt behov av att rita om organisationskartan. När det kom nya krav ritades kartan om på nytt. När man ritat om organisationsstrukturen för fjärde gången inom 2 år, fortfarande utan några större interna förändringar och budskap om avsikten. Så börjades omorganisationer upplevas som ett sätt att "blidka gudarna", i vårt fall aktieägarna.

Vad tycker du? Varför behövs en organisationsförändring?

« Föregående