Jobba mindre, få mer gjort!

Jobba mindre, få mer gjort!

Om bloggen

Välkommen till jakten på den perfekta arbetsdagen. Hur ser den ut för dig och för ditt företag? Få tips och idéer om hur du stressar mindre och får mer gjort. Här har jag sparat mina bästa inlägg sedan 2010. Hoppas att du hittar något som just du behöver.

Kaotiska arbetsdag

ArbetseffektivitetSkapad av Eva Jansén 06 nov, 2009 15:55:17

Tillhör du en av dem som vid arbetsdagens slut konstaterar att du bara kommit en liten bit på dagens "att göra"-listan. Blir du frustrerad över att det blir så allt oftare. Har du funderat över varför det blir så?

För många möten och för lite tid att genomföra det som bestäms på mötet? För mycket "brandkårsutryckningar" dvs. kund eller internkritiska problem som behöver åtgärdas akut? Är du avdelningens stödfunktion som nyttjas frekvent?

Ett sätt att få överblick över kaoset är att föra dagbok under en vecka. Notera de olika arbetsuppgifterna och hur lång tid du varje uppgift tar. I slutet på veckan summera dem och försök att hitta ett mönster. Ställ dig frågorna:

Hur mycket tid användes till det du planerat?
Vad hann du inte med? Hann du med de viktiga och brådskande uppgifterna?
Lägger du tillräckligt med tid på de uppgifter som för dig och dina arbetsuppgifter framåt?
Hur mycket gick åt till olika typer av avbrott? Vad var det för avbrott?
Ägnar du tid åt andras arbete? Hur mycket?
De flesta har en period under dagen då de jobbar som bäst. Utnyttjar du den tiden till de viktigaste uppgifterna?

Intressant läsning för oss flesta. Gav mig definitivt en möjlighet att lyfta blicken upp från datorn och skrivbordet en stund. Ge mig ett vidare perspektiv på företagsmålet och vad som behöver prioriteras för att nå dit. Bl.a. dra ner på ställtiden mellan arbetsuppgiften jag jobbar med och att kolla inkommande mejl. Enligt Bodil Jönsson i Tio tankar om tid, tar det upp till 5 min innan man är tillbaka i de tankebanor man hade innan avbrottet.