Jobba mindre, få mer gjort!

Jobba mindre, få mer gjort!

Om bloggen

Välkommen till jakten på den perfekta arbetsdagen. Hur ser den ut för dig och för ditt företag? Få tips och idéer om hur du stressar mindre och får mer gjort. Här har jag sparat mina bästa inlägg sedan 2010. Hoppas att du hittar något som just du behöver.

Nya förutsättningar? - Skapa ett superteam

Organisations förändringSkapad av Eva Jansén 04 apr, 2018 10:31:20

Står ni inför nya förutsättningar i organisationen? Har arbetsvillkoren förändrats? Gör som Pfizer, skapa ett internt superteam och hitta en nytt fungerande arbetssätt. I Pfizers fall var utmaningen att antalet medarbetare halverats på en avdelning, men med samma arbetsbörda.

Alla berörda medarbetare bjöds in via mejl att vara med i gruppen. Därefter skapades en grupp med olika kompetens, ålder, region och år i företaget. Fokus var på medarbetare som gillar att diskutera och påverka. Syftet med gruppen var att få en tydligare bild av medarbetarnas åsikter, vad som behövdes förbättras och hur samt skapa tillit och skaparkraft.

Gruppen träffas därefter 6 gånger per år under 6 tim. Efter första mötet kan ordförandeskapet rotera inom gruppen, för att alla ska känna sig delaktiga. Låt gruppen bestämma vad som ska diskuteras och vad noga med att du som chef för idéerna vidare genom interna nyhetsbrev och till ledningsgruppen.

Hur gick det för Pfizer?

· 30 av 50 medarbetare vill delta i gruppen, 8 plockades ut.

· Nya tydligare arbetsroller.

· Nya rutiner för samarbete över gränser.

· Fadder program för att få stöd vid nya projekt.

· Allt fler hör av sig till områdeschefen och vill diskutera förändringar.

(Källa: SvD)