Jobba mindre, få mer gjort!

Jobba mindre, få mer gjort!

Om bloggen

Välkommen till jakten på den perfekta arbetsdagen. Hur ser den ut för dig och för ditt företag? Få tips och idéer om hur du stressar mindre och får mer gjort. Här har jag sparat mina bästa inlägg sedan 2010. Hoppas att du hittar något som just du behöver.

Utnyttja dina resurser rätt – boosta projektgruppen!

ProjektSkapad av Eva Jansén 07 maj, 2012 13:49:23

Så var det dags att sätta igång ett nytt projekt och sätta ihop projektgruppen. Oavsett hur du sätter ihop gruppen kan det vara värt att tänka till vad de olika projektmedarbetarna kan tillföra. Dels för att du får en bättre kvalité på projektet och dels för att det stimulerar och motiverar medarbetarna. Får du stimulerade medarbetare ökar produktiviteten och chansen ökar att projektet blir färdigt i tid.

Enligt Timothy Butler, chef för Harvard Business Schools karriärutvecklingsprogram och James Waldroop, från Peregrine Partners, kan du utgå från fyra dimensioner när du matchar projektroller mot varje medarbetares egenskaper och färdigheter. De fyra dimensionerna är:

1. Påverka

2. Personliga kontakter

3. Visualisera projektmål

4. Leda gruppen

Påverka

Personer som är duktiga på att påverka andra är även duktiga på att förhandla och övertyga andra. De älskar att ha dela med sig av sin kunskap och sina idéer. De är också duktiga på att nätverka och skapa strategiska relationer och kontakter.

Dessa personer kan användas för att sälja in projektet internt, vara kontaktperson mot projektbeställaren eller motivera de andra projektmedarbetarna.

Personliga kontakter

Personer som är bra på personliga kontakter, är duktiga på att känna av stämningen i gruppen och kan stötta de olika projektmedarbetarna. De känner av om motivationen tryter eller om det finns någon typ av konflikt inom gruppen.

Dessa personer kan användas för att hitta vad som stimulerar de olika projektmedarbetarna, hur produktivitetstakten är i gruppen och stötta vid ev. konflikter.

Visualisera projektmål

Är projektet olikt andra projekt ni jobbat med tidigare, är det viktigt att alla medarbetare förstår vad huvudsyftet är med projektet och vad det är ni ska uppnå. Då kan personer som är duktiga på att visualisera projektmål vara en tillgång.

De kan öka förståelsen för vad ni ska uppnå genom att skapa informationsmaterial, exempel eller modeller.

Leda gruppen

Personer som är duktiga på att leda, lyckas genom att agera med andra. Till skillnad från de personer som motiverar och inspirera, så är gruppledaren mer fokuserad på att medarbetarna når de utsatta målen och processerna för att nå målen. De kan alltså användas för att säkerställa att tidsplaner hålls och att uppgifterna blir utförda.

Det kan vara svårt att identifiera vem i gruppen som har de olika egenskaperna. Enklast är att ställa dem frågan vad de gillar bäst med att jobba i projekt. Då kan du ofta höra vad som stimulerar dem. Du kan även studera medarbetarna under projektets gång, för att se om de använder sig av sina färdigheter.

När du väl kartlagt egenskaperna är det dags att dela ut de olika rollerna till rätt person. Genom att det är uttalat att detta ingår i personens uppgifter och att han/hon fått detta p g a sina färdigheter, så stimulerar du den enskilda individen, samtidigt som hela gruppen och projektet drar fördel av färdigheterna.

(Fritt från “Four Dimensions of Relational Work” Timothy Butler och James Waldroop)


Fill in only if you are not real

Följande XHTML-taggar är tillåtna: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS-mallar och Javascript är inte tillåtna.